Ja, ik behandel ook kinderen. Kinderen kunnen immers ook gespannen zijn en niet lekker in hun vel zitten!
Wanneer ik behandel met AOT zal bij jonge kinderen het accent met name op handgrepen liggen, gecombineerd met massagetechnieken, die ouders leren toepassen bij hun kind. Bij wat oudere kinderen wordt gekeken of ze zelf oefeningen kunnen toepassen. Maar ook in deze leeftijdscategorie kan het zinvol zijn als ouders met manuele technieken hun kind kunnen helpen zich te ontspannen.
Wanneer ik behandel met MBT kan ik ouders eventueel ook leren hoe ze bepaalde technieken thuis kunnen herhalen.
Omdat kinderen vaak niet ’s ochtends kunnen komen in verband met school en ’s avonds ook niet altijd een optie is, kan op aanvraag gekeken worden naar andere mogelijkheden: op dinsdagavond van 18.00 – 19.00 uur of op zaterdagochtend.

Wanneer ik kinderen behandel, vraag ik de ouder er bij te blijven.

Voor kinderen kan het ook zinvol zijn om aan groepslessen deel te nemen. Daarvoor verwijs ik graag door naar Margreet de Groot: Mindfulness voor Kinderen Werkt.
Margreet is juf in het basisonderwijs en heeft een ruime ervaring in het begeleiden van kinderen. Kinderen zijn enthousiast over haar groepslessen: gevarieerde lessen met onder andere concentratiespelletjes, geleide meditaties, ademhalingsoefeningen, bewegingsoefeningen en ontspanningsoefeningen.
Groepslessen voor kinderen - Sense Your Balance

Twijfel je over individuele therapie of groepslessen? Neem dan contact op en samen bekijken we wat het meest geschikt is voor je kind.