Adem- en ontspanningstherapie
Om er achter te komen of jouw klachten het gevolg zijn van te hoge spanning, start de behandeling met een onderzoeksfase. Deze onderzoeksfase beslaat 4 à 5 sessies. Aan het eind evalueren we: hoe is het gegaan met toepassen van het geleerde, wat heb je ervan gemerkt en hoe hebben spanningsniveau en klachten gereageerd.
Het komt regelmatig voor dat de klachten voldoende gereageerd hebben en dat verdere behandeling niet nodig is. Wanneer het zinvol is om door te gaan, blijven we regelmatig evalueren zodat niet onnodig doorbehandeld wordt. Vaak zijn nog eens 2 tot 4 behandelingen voldoende.

Massage- en bewegingstherapie
Het aantal behandelingen hangt af van je vraag. Wil je leren ontspannen of zitten je schouders vast? Zijn er triggerpoints of zijn er chronische klachten?
In elk geval evalueren we elke keer en bepalen we steeds of een vervolgbehandeling nodig of gewenst is.