Voor iedereen die wil onderzoeken of klachten samenhangen met verhoogde spanning. Omdat de eerste vier behandelingen een onderzoeksfase zijn, kan elke klacht een reden zijn om met adem- en ontspanningstherapie te starten. Je onderzoekt immers of fysieke en mentale spanning kunnen verminderen: als de klachten spanningsgebonden zijn, zullen ze daar positief op reageren.

Bij jonge kinderen zal het accent met name op handgrepen liggen, gecombineerd met massagetechnieken, die ouders leren toepassen bij hun kind.
Bij wat oudere kinderen wordt gekeken of ze zelf oefeningen kunnen toepassen. Maar ook in deze leeftijdscategorie kan het zinvol zijn als ouders met manuele technieken hun kind kunnen helpen zich te ontspannen.

AOT kan ook zinvol zijn bij een ziekte of aandoening. De mogelijkheid bestaat dat een deel van de klachten of de mate ervan veroorzaakt wordt door een te hoge spanning die losstaat van de ziekte of aandoening zelf. Met adem- en ontspanningstherapie leer je zelf je spanning beter te reguleren en kunnen klachten verminderen.