Betalingsvoorwaarden
Groepslessen en workshops

Verhindering
Annuleren van een serie groepslessen of workshop(s)
Bij verhindering wil ik je vriendelijk vragen zo snel mogelijk af te zeggen.
Tot 2 weken voor aanvang van de serie groeplessen of workshop(s) is dat kosteloos.
Heb je al betaald, dan wordt het volledige bedrag binnen 3 werkdagen teruggestort op je rekening.
Wanneer je later afmeldt, zijn er kosten aan verbonden:

  • Bij afmelding tussen 2 weken en 1 week voor aanvang van de eerste les of workshop is 25% van het bedrag verschuldigd, tenzij we van te voren anders zijn overeengekomen. Heb je al betaald, dan wordt 75% van het bedrag binnen 3 werkdagen teruggestort op je rekening.
  • Wanneer je tussen 1 week en 3 dagen voor aanvang van de eerste les of workshop annuleert, is 75% van het bedrag verschuldigd, tenzij we van te voren anders zijn overeengekomen. Heb je al betaald, dan wordt 25% van het bedrag binnen 3 werkdagen teruggestort op je rekening.
  • Wanneer je korter dan 3 dagen voor aanvang van de eerste les of workshop annuleert, ben ik helaas genoodzaakt het volledige bedrag in rekening te brengen. Ook hier geldt: tenzij we van te voren anders zijn overeengekomen.

Bij niet verschijnen zonder bericht ben je het volledige bedrag verschuldigd.

Afzeggen van 1 of meerdere groepslessen of workshops
Wanneer gedurende een serie groepslessen of workshops blijkt dat je bij 1 of meerdere lessen/workshops niet aanwezig kunt zijn, stel ik het op prijs als je doorgeeft dat je verhinderd bent.
Helaas kan ik geen restitutie geven van de gemiste lessen/workshops.
Indien er een parallelgroep is, kan je bij voldoende ruimte deze les(sen) of workshop(s) inhalen.

Afzeggen/annuleren kan telefonisch: 06 28 44 54 25 of per email.

Betalingswijze en termijn
Groepslessen en workshops
Bij deelname aan een serie groepslessen, een workshop of serie workshops dient het totale bedrag binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur, maar in elk geval voorafgaand aan de start ervan, bijgeschreven te zijn op mijn rekening.
Wanneer betaling in termijnen is afgesproken, geldt dit tevens voor betaling van de eerste termijn.
De vervolgtermijn(en) dienen steeds binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur voldaan te zijn.
Incidentele groepslessen
De kosten van een incidentele groepsles kun je na afloop, binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur, naar mijn rekening overmaken.
In overleg is het ook mogelijk om na afloop van de incidentele groepsles contant af te rekenen.

Incasso
Is er een reden waarom de betaling van de factuur niet binnen 14 dagen kan plaatsvinden of heb je problemen van welke aard dan ook met een ontvangen rekening, neem dan altijd contact met mij op.
Bij niet-betaling binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur ben ik gerechtigd een betalingsherinnering te sturen, waarvoor € 5,- in rekening gebracht mag worden. Tevens kan ik de wettelijke rente in rekening brengen.
Is binnen 14 dagen na het sturen van de betalingsherinnering de rekening nog niet voldaan, dan ben ik gerechtigd een incassomaatregel te treffen. De kosten van de incassomaatregel komen volledig voor rekening van de deelnemer.
Voor het treffen van maatregelen ter betaling, genoemd in de vorige alinea, geldt onverkort, dat dit te goeder trouw en in redelijkheid en billijkheid moet geschieden. Overmacht aan de kant van de deelnemer kan te allen tijde met mij besproken worden.

Oftewel: een incassobureau? Liever niet! Voel je dus niet bezwaard om contact met me op te nemen als er een betalingsprobleem is!

Vergoeding
Workshops en groepslessen worden doorgaans niet vergoed.
Je mag natuurlijk altijd nagaan of jouw zorgverzekeraar toevallig wel vergoedt 🙂
Vermeld in het contact met de zorgverzekeraar dat ik ben aangesloten bij de VDV (Van Dixhoorn Vereniging) en de VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze).
Geef tevens aan dat de inhoud van de groepslessen/workshops met name is gebaseerd op de Methode Van Dixhoorn en dat deze ook als zodanig worden gedeclareerd.