PRIVACY VERKLARING

Uiteraard ga ik zorgvuldig met je gegevens om en doe ik mijn uiterste best om je privacy te beschermen. Hieronder lees je over welke gegevens het gaat en in welke situatie.

Dossierplicht en privacy
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als jouw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst).

Het dossier bevat:

 • aantekeningen over je gezondheidstoestand
 • gegevens over eerdere onderzoeken en behandelingen
 • gegevens over lopende behandelingen
 • gegevens over door mij uitgevoerde onderzoeken en behandelingen

In het dossier staan gegevens die jij met mij deelt, aangevuld met gegevens die ik, indien noodzakelijk voor de behandeling, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts. Het opvragen van gegevens bij een andere zorgverlener gebeurt alleen na jouw expliciete toestemming.

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens

Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens in je dossier blijven, zoals in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard.

De gegevens uit je dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing of overleg.
 • Voor de financiële administratie waarbij een klein deel van de gegevens uit je dossier gebruikt wordt om een factuur op te stellen.
 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

Factuur/zorgnota en privacy

Op de factuur die je ontvangt staan de volgende gegevens:

 • je naam, adres en woonplaats
 • een korte omschrijving van het traject of de behandeling
 • de kosten van het traject of de behandeling

Wanneer je de factuur wilt indienen bij je zorgverzekeraar staan op de zorgnota daarnaast de volgende gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden om de nota te kunnen declareren:

 • je geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, te weten ‘natuurgeneeskundige behandeling’ of ‘Methode Van Dixhoorn’
 • als dit nodig is om voor vergoeding in aanmerking te komen: naam van de zorgverzekeraar en je polisnummer

Ik verwerk mijn facturen in boekhoudprogramma Jortt. Dat betekent dat Jortt bovengenoemde gegevens die van toepassing zijn in het systeem heeft staan en verantwoordelijk is voor de bescherming van deze gegevens.
De verwerkersovereenkomst van Jortt vind je hier.

Email en privacy
Wanneer we rechtstreeks met elkaar mailen via het contactformulier op mijn website of via één van mijn emailadressen eindigend op @senseyourbalance.nl zijn je gegevens beschermd door de SSL-verbinding op mijn site. Op die manier waarborg ik je privacy wanneer we gegevens met elkaar delen, zoals vragen m.b.t. de gratis sessie, de intake en facturen.

De bescherming van je gegevens door de SSL-verbinding geldt tussen mijn mailadres en mijn server. Van mijn server tot jouw mailadres hangt de bescherming af van jouw emailprovider.

Aanvraag weggever/nieuwsbrief en privacy
Als je een weggever aanvraagt via mijn website vraag ik je voornaam en email adres. Dit is nodig om je een mail met link te kunnen sturen naar deze weggever. Je voornaam gebruik ik om je in deze mail aan te kunnen spreken. Hierna worden je gegevens uit het mailprogramma verwijderd, tenzij je hebt aangegeven met enige regelmaat mijn inspiratiemail met tips te willen ontvangen.
Je kunt je ook rechtstreeks aanmelden voor de inspiratiemail. Ook dan vraag ik je voornaam en email adres.

De link naar de weggever en de inspiratiemails worden automatisch verstuurd via Active Campaign. Dat betekent dat Active Campaign je voornaam en emailadres in het systeem heeft staan en verantwoordelijk is voor de bescherming van deze gegevens. De privacyverklaring van Active Campaign vind je hier.

Onderaan elke mail die verstuurd is vanuit Active Campaign vind je een link om je uit te kunnen schrijven als je mijn inspiratiemails niet langer wilt ontvangen. Als je je uitschrijft, worden je gegevens verwijderd uit het mailprogramma.

Website en privacy
Zie mijn cookieverklaring.