Algemene Voorwaarden

Verwijsbrief
Je hebt geen verwijsbrief nodig van huisarts of specialist.

Behandelovereenkomst
Op het moment dat je toestemming geeft voor individuele behandeling, ga je een behandelovereenkomst aan met Sense Your Balance. Volgens de wet hebben zowel jij (cliënt) en ik (therapeut) rechten en plichten. Wat dit inhoudt, lees je hier.
Ook met betrekking tot groepslessen en workshops gelden er een aantal rechten en plichten. Deze lees je hier.

Gegevens
Wanneer er een verandering is in je gegevens, zoals een wijziging in je adres, telefoonnummer of emailadres, wil ik je verzoeken deze zo snel mogelijk aan mij door te geven.

Annuleren
Wanneer er onvoldoende deelnemers zijn behoud ik me het recht voor om een serie groepslessen, workshop of serie workshops te annuleren. Mocht dit het geval zijn, dan laat ik je dat zo snel mogelijk weten.

Huisregels
Wellicht ten overvloede:

  • binnen de praktijk dien je je volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen
  • in de praktijk mag niet worden gerookt
  • tijdens behandelingen, groepslessen en workshops wordt het op prijs gesteld als je je mobiele telefoon op stil of uit zet
  • Sense Your Balance is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen in en/of buiten het pand
Opgemaakt 1 januari 2015 – Sense Your Balance