Betalingsvoorwaarden
Individuele behandelingen

Een afspraak afzeggen/verzetten
Wanneer je een afspraak niet kunt nakomen, wil ik je vriendelijk vragen deze zo snel mogelijk af te zeggen. Bij niet tijdige afmelding (korter dan 24 uur vóór de afspraak) ben ik genoodzaakt de sessie in rekening te brengen.*
Afzeggen en/of verzetten van afspraken kan telefonisch: 06 28 44 54 25 (spreek eventueel een bericht in), via WhatsApp of per mail.

* Zolang de maatregelen rondom corona van kracht blijven, ga ik soepel om met annuleringen. Dat betekent dat je tot het laatste moment kosteloos kunt annuleren wanneer je positief test op corona of symptomen van corona herkent bij jezelf: koorts (38°C of hoger), verkoudheid, hoesten, kortademigheid.

Betaling per behandeling of per traject
Bij betaling per traject (6 behandelingen) ontvang je een factuur voor dit traject na de eerste sessie. Deze factuur kun je NIET indienen bij de zorgverzekeraar.
De factuur voor de zorgverzekeraar ontvang je na afloop van het traject. Hierop staan de behandeldata vermeld, een voorwaarde voor vergoeding door je zorgverzekeraar.
Zijn er onverhoopt minder behandelingen nodig of wil je tussentijds stoppen, dan krijg je uiteraard het resterende deel weer terug.

Wil je liever per behandeling betalen dan kan dat ook.
Ik reken daarvoor een hoger tarief in verband met extra kosten.
Na afloop van de betreffende sessie ontvang je een factuur.

Huidige tarieven
De huidige tarieven staan vermeld op deze pagina.

Betalingswijze en termijn
De kosten van de behandeling of het traject kun je na afloop, maar in elk geval binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur, naar mijn rekening overmaken.
In overleg is het ook mogelijk om na afloop van de behandeling contant af te rekenen.

Incasso
Is er een reden waarom de betaling van de factuur niet binnen 14 dagen kan plaatsvinden of heb je problemen van welke aard dan ook met een ontvangen rekening, neem dan altijd contact met mij op.
Bij niet-betaling binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur ben ik gerechtigd een betalingsherinnering te sturen, waarvoor € 5,- in rekening gebracht mag worden. Tevens kan ik de wettelijke rente in rekening brengen.
Is binnen 14 dagen na het sturen van de betalingsherinnering de rekening nog niet voldaan, dan ben ik gerechtigd een incassomaatregel te treffen. De kosten van de incassomaatregel komen volledig voor rekening van de cliënt.
Voor het treffen van maatregelen ter betaling, genoemd in de vorige alinea, geldt onverkort, dat dit te goeder trouw en in redelijkheid en billijkheid moet geschieden. Overmacht aan de kant van de cliënt kan te allen tijde met de therapeut besproken worden.

Oftewel: een incassobureau? Liever niet! Voel je dus niet bezwaard om contact met me op te nemen als er een betalingsprobleem is!

Vergoeding van individuele behandelingen
De kosten van de behandeling betaal je zelf en kun je vervolgens gedeeltelijk vergoed krijgen wanneer je aanvullend verzekerd bent.
Welk deel van de kosten je terug krijgt, hangt af van de zorgverzekeraar en het aanvullende pakket dat je hebt afgesloten. Voor het indienen van facturen en het krijgen van vergoeding ben je zelf verantwoordelijk. Als je zeker wilt zijn of de behandelingen vergoed worden, adviseer ik je daarom voorafgaand aan de behandeling contact op te nemen met je zorgverzekeraar.

Wanneer je contact opneemt met de zorgverzekeraar over vergoeding van de therapie:

  • Geef aan dat ik ben aangesloten bij de VDV (Van Dixhoorn Vereniging) en de VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze).
    Op basis van deze lidmaatschappen kunnen behandelingen vergoed worden.
  • Behandelingen met de Methode Van Dixhoorn worden in principe als zodanig gedeclareerd en worden vergoed op basis van mijn lidmaatschap van de VDV.
    Ze kunnen echter ook gedeclareerd worden als natuurgeneeskundige behandeling en dan is er vergoeding op basis van mijn lidmaatschap van de VBAG.
  • Behandelingen met massage- en bewegingstherapie en focusing worden gedeclareerd als natuurgeneeskundige behandeling (bij de Achmea groep als massagetherapie) en worden vergoed op basis van mijn lidmaatschap van de VBAG.

Te laat afgezegde en niet nagekomen afspraken worden door zorgverzekeraars niet vergoed.

Meer informatie over vergoedingen vind je hier.