Regels groepslessen en workshops

Informatieplicht
Indien van belang is het nodig dat je voorafgaand aan de groepsles of workshop relevante informatie verstrekt over je gezondheid, zodat ik, maar vooral ook jijzelf, hier rekening mee kan houden. Wanneer naar mijn mening een groepsles of workshop niet geschikt is voor je, zal ik je dat zo snel mogelijk kenbaar maken en je ofwel adviseren individuele behandelingen te volgen ofwel je doorverwijzen naar je huisarts of naar een collega/andere therapeut.

Dossier
Wanneer je deelnemer bent aan groepslessen of workshops geldt geen dossierplicht.
Ik houd daarom in principe geen dossier van je bij, tenzij er bijzonderheden zijn over je gezondheidstoestand die voor mij belangrijk zijn om te weten. Zo hoef jij niet steeds hetzelfde verhaal te vertellen voor aanvang van een groepsles of workshop.

Vertrouwelijkheid
Ik houd mij aan de beroepscode van de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG) en aan het beroepsprofiel van de Van Dixhoorn Vereniging (VDV). Op grond van de beroepscode en het wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim heb ik een geheimhoudingsplicht.
Dit betekent dat informatie die jij met mij persoonlijk deelt veilig is bij mij.
Wanneer je informatie deelt tijdens groepslessen of workshops, dus waar anderen bij zijn, ben jij hiervoor zelf verantwoordelijk. Deelnemers zijn niet gehouden aan een beroepscode of medisch beroepsgeheim.

Privacy
Uiteraard doe ik mijn best om je privacy te waarborgen en bescherm ik je gegevens.
Zie de privacy verklaring.

Annuleren van groepslessen of workshops
Zie de betalingsvoorwaarden met betrekking tot groepslessen en workshops.

Aansprakelijkheid
Ik neem deel aan een collectieve verzekering beroepsaansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheid. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot een bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door de verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico.
Alle eventuele nadelige gevolgen die voortvloeien uit het achterhouden van informatie, aanwezig in het medisch dossier van de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de deelnemer.

Klachtenregeling
Bij onvrede over de verleende zorg of de organisatie van mijn praktijk, wil ik je nadrukkelijk uitnodigen dit direct aan mij te melden. We zullen bij voorkeur eerst samen proberen om tot een oplossing te komen. Wanneer dit niet lukt of wanneer je dit om bepaalde redenen niet wil, kan je contact opnemen met de klachtencommissie van de Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze (VBAG) of de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).

Aangezien de groepslessen en workshops grotendeels bestaan uit de Methode Van Dixhoorn (adem- en ontspanningstherapie) kun je ook contact opnemen met de Van Dixhoorn Vereniging (VDV).